Caută

Follow:

Cap. I Introducere

Protecția datelor este foarte importantă pentru noi. Vă respectăm intimitatea și viața personală. Prin urmare, vă vom informa mai jos despre prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când utilizați serviciile din cadrul aplicațiilor online, dar și atunci când alegeți să comandați on-line produsele dumneavoastră preferate livrate de către noi, MOBILA PREMIUM PROD S.R.L, ori atunci când solicitați anumite informații sau înaintați anumite sugestii, reclamații către echipa noastră.

Cât despre noi, SC MOBILA PREMIUM PROD S.R.L este o societate comercială, specializată în comerțul articolelor de mobilă și decor, cu sediul în sat Ciolpani, strada Calea București, nr. 56, județ Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J23/2813/2024, având cod unic de înregistrare 49929370, reprezentată legal prin Dna Lazăr Liliana.

Societatea noastră este responsabilă pentru respectarea dispozițiilor Regulamentului General privind Protecția Datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cu prescurtarea în limba engleză GDPR sau în limba română RGPD). Pe lângă acest act normativ, organizația noastră își desfășoară activitatea în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și după normele stabilite de Legea nr. 190/2018 privind punerea în aplicare a GDPR.
 
În sens restrâns, Regulamentul General privind Protecția Datelor este un regulament european care are rol în protejarea prelucrărilor datelor cu caracter personal și a drepturilor și libertăților persoanelor fizice referitoare la datele lor personale, instituind libera circulație a acestui tip de date.

Această politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind prelucrarea (activități care includ colectarea, utilizarea și eventualul transfer) datelor comunicate direct către MOBILA PREMIUM PROD, precum și utilizarea datelor cu caracter personal culese din surse publice în scopul furnizării serviciilor și produselor noastre:

 • Ofertarea de produse;
 • Oferirea de informații despre produsele expuse pe site și alte activități de consiliere în ceea ce privește decor interior, mobila;
 • Transmiterea către cumpărători a produselor comandate, prin servicii de curierat;
 • Soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către dumneavoastră,
 • Contactarea în legătură cu oferte de produse și servicii ale www.mobilapremium.ro sau în legătură ofertele și promoțiile existente.

În activitatea noastră, ne facem responsabili de respectarea cu strictețe a principiilor existente la nivelul GDPR-ului. Dintre acestea, menționăm:

 • principiul legalității, echității și transparenței -în sensul în care prelucrarea datelor se face într-o formă concisă, inteligibilă, doar în baza unui temei legal, respectând condițiile impuse prin acest regulament;
 • principiul limitării legate de scop -prelucrarea datelor este realizată pentru un scop clar, bine-definit și stabilit încă de la început;
 • principiul reducerii la minim a datelor -datele prelucrate vor fi doar cele relevante situației și limitate doar la scopul stabilit;
 • principiul exactității– care învederează faptul că datele prelucrate trebuie să fie exacte, și actualizate -etc.

 Practicile noastre privind protecția datelor sunt conforme cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Cu toate acestea,  dacă, din orice motiv, termenii stabiliți în cadrul acestei politici privind protecția datelor nu sunt acceptabili pentru dumneavoastră, aveți posibilitatea să ne comunicați obiecția dvs. la adresa dpo@mobilapremium.ro

Cap. II Definiții și lămurirea unor noțiuni

1. Date cu caracter personal

În general, datele cu caracter personal sunt toate datele care se referă la dumneavoastră personal. Acestea includ date de identificare și caracteristici personale (nume, prenume, CNP, cetățenie, categorie de încadrare, adresa de domiciliu/rezidență, număr telefon, funcție ocupată etc.), date de identificare electronice (elemente identificare din diverse aplicații, IP, Skype ID, ID Facebook, Instagram etc.).

În desfășurarea activității noastre, referitor la clienții cu care noi lucrăm sau la potențialii clienți, datele cu caracter personal prelucrate pot fi: nume, prenume, IBAN, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de domiciliu, adresă IP etc.

2. Persoană vizată. Prelucrare. Operator, respectiv persoană împuternicită de operator


 
Întâi de toate, ni se pare oportun să explicăm noțiunea de persoană vizată, des întâlnită în prezenta notificare și nu numai. Prin această noțiune este înțeleasă persoana ale cărei date personale sunt prelucrate, și care beneficiază de protecție si siguranță grație regulilor GDPR implementate de către operator în activitatea sa.  Aceasta poate fi reprezentată de către potențiali clienți cărora le oferim oferta noastră sau clienții actuali către care livrăm piesele de mobilier și decor comercializate de către societatea noastră.
 
Totodată, oferim o definiție pentru noțiunea de prelucrare, care  înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Așadar, ori de câte ori vă sunt colectate datele personale oferite de către dvs., fiind apoi utilizate în diverse feluri, putem socoti că are loc a prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.

Conform GDPR, „operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal”.

În prezenta situație, SC MOBILA PREMIUM PROD SRL îndeplinește rolul de operator, prelucrând datele cu caracter personal primite de la clienți, fiind cel care stabilește cadrul și regulile de prelucrare. În acest context, acesta este obligat să asigure conformitatea activității sale de prelucrare cu normele impuse de GDPR, cu scopul de a oferi siguranță persoanelor vizate, care își încredințează datele personale pentru îndeplinirea anumitor scopuri.

Tot în textul GDPR-ului este definită și noțiunea de persoană împuternicită de operator, ca fiind „persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului”. Acesta nu va prelucra datele personale ale persoanelor vizate decât cu acordul operatorului, în limitele și condițiile impuse de acesta.

 În situația de față, persoanele împuternicite de operator pot fi persoanele cu anumite atribuții în cadrul societății MOBILA PREMIUM PROD SRL, și care intră în contact cu datele personale ale persoanelor vizate în desfășurarea activităților lor , cum ar fi persoanele din departamentul de vânzări sau din departamentul de relații cu clienții.

De-asemenea, persoane împuternicite pot fi și firmele specializate de curierat cu care colaborăm în vederea asigurării transportului produselor comandate de către dvs.

3. Volumul serviciilor furnizate

În cele ce urmează, vom descrie volumul serviciilor prestate de noi, bazate pe soluțiile existente puse la dispoziția dumneavoastră: sisteme de gestiune relație (ISM), sisteme de tip call-center (atunci când apelați la numărul afișat în site-ul nostru pentru a primi anumite informații despre produse), sisteme electronice de colectare informații puse la dispoziție de terți, sisteme de mesagerie electronice, dar mai ales prin intermediul site-ului web cu servicii on-line de înregistrare, înscriere, comunicare.

3.1. Servicii de bază

În cazul serviciului de bază, acesta este furnizat prin intermediul sistemelor de gestiune a relației cu clientul pentru efectuarea de reparații sau evaluarea daunelor sau persoanele împuternicite de acesta. Toate informațiile colectate despre dumneavoastră sunt strict folosite pentru scopul individual pentru care a fost colectat, conform mandatului acordat și/sau respectiv a contractelor/comenzilor semnate – acolo unde este cazul. Societatea noastră deține și alte sisteme operaționale interne cu scopul acoperirii cerințelor și oferirii suportului necesar desfășurării serviciilor contractate, prin care tranzităm informațiile colectate cu scopul oferirii celor mai bune servicii aferente solicitării primite (de exemplu, dar nelimitat la acestea: sistem de mesagerie electronică, sistemele de gestionare a comenzilor de piese către producători, sisteme de validare a materialelor necesare pentru comenzi, etc).

3.2. Contul de utilizator web

În momentul în care se efectuează înregistrarea profilului dvs. (nume și prenume, e-mail și telefon) în site-ul web, MOBILA PREMIUM PROD SRL prelucrează datele aferente comunicării echipei noastre pentru scopul solicitat explicit de dumneavoastră. Aceste categorii de date, însă pot fi transferate și unor împuterniciți, așa cum este firma de transport, atâta timp cât serviciul de transport intră în responsabilitatea noastră.

Cap. III- Scopurile prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și tipul acestora raportat la fiecare scop

În cele ce urmează, vom prezenta pe rând scopurile în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate la nivelul organizației noastre, exemplificând pentru fiecare dintre aceste scopuri categoriile de date personale puse în discuție.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul vânzării produselor MOBILA PREMIUM PROD SRL și, implicit, a livrării acestora către cumpărători

În contextul satisfacerii nevoilor și dorințelor clienților noștri legate de achiziționarea produselor puse la comercializare de către MOBILA PREMIUM PROD SRL și expuse în site-ul web, ne puneți la dispoziție, atât în scopul închierii contractului de vânzare-cumpărare, cât și al facturării asupra produselor vândute, urmat de livrarea acestor, următoarele date cu caracter personal:

 •  date de identificare și caracteristici personale (nume, prenume, CNP, adresă de domiciliu/reședință, număr telefon etc.);
 •  date de identificare electronice (elemente identificare din diverse aplicații, IP, Skype ID, ID Facebook etc.);
 •  date necesare pentru facturare: nume, prenume, adresă de domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail;
 •  date necesare livrării produselor: nume, prenume, număr de telefon, adresă de livrare, semnătura (aceasta va fi oferită de client în momentul primirii produselor comandate prin livrarea realizată de către firma specializată de curierat)

datele fiind colectate funcție de tipul solicitării aplicantului, nu toate categoriile fiind necesare pentru toate comenziile, acestea fiind adaptate individual.

Aceste date vor fi trasmise către firma specializată de curierat, în scopul îndeplinirii scopului livrării. În ceea ce privește garantarea respectării siguranței prelucrării acestor tipuri de date transmise, vom avea în grijă să încheiem cu firma transportatoare un Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, de tipul operator-persoană împuternicită.

Aceste date sunt necesare pentru efectuarea livrării produselor achiziționate prin intermediul site-ului web, în lipsa lor și în lipsa prelucrării acestora în scopul livrării, acest demers nu ar putea fi realizat.

În plus de asta, deoarece vă punem la dispoziție prin intermediul site-ului nostru posibilitatea de a ne transmite mesajul dvs. -în scopul de a obține lămuriri, informații, de a iniția anumite reclamații sau sugestii etc-, odată cu acest demers are loc prelucrarea datelor dvs. dumnevoastră pe care ni le oferiți în acest context: nume, prenume, număr de telefon, plus alte posibile date cu caracter personal pe care le inserați în mesajul transmis.

Societatea noastră nu solicită și nu prelucrează date cu caracter personal din categoriile speciale, ci doar date non-sensibile necesare și relevante, cu excepția cazului în care este necesar din punct de vedere legal să facă acest lucru într-o etapă ulterioară. Datele considerate sensibile/cu caracter special ar putea fi, dar nu se limitează la, informații referitoare la rasă sau etnie, opinii politice, religie, calitatea de membru al sindicatelor, sănătate, preferințe sexuale sau cazier judiciar.

Societatea noastră nu permite utilizarea serviciilor de persoane care nu au îndeplinit vârsta de 16 ani, necolectând astfel date de la copii/minori.

 Ca regulă, informațiile colectate despre dumneavoastră nu sunt transferate către parteneri sau împuterniciții noștri, solicitările făcute de dumneavoastră fiind transmise fără a fi însoțite de date cu caracter personal. Excepția o reprezintă  cazurile în care este nevoie de transmiterea numelui, prenumelui, numărului de telefon și a adresei de livrare pentru asigurarea transmiterii produselor comandate prin intermediul firmei de curierat cu care colaborăm.

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing/publicitate

Prin declarația dvs. de consimțământ pentru primirea informațiilor și publicității, dorim să vă informăm despre produsele, serviciile, concursurile, sondajele și promoțiile actuale. Datele furnizate vor fi folosite pentru încadrarea pe un anumit specific, zonă de interes, astfel încât informațiile furnizate să fie pertinente și utile pentru solicitarea dumneavoastră.

Daca ați optat pentru o notificare prin postă, vă vom prelucra date ca: numele, prenumele, adresă.
Daca ați optat pentru o notificare prin e-mail, vom prelucra adresa dvs. de e-mail, care a fost verificată în prealabil.

La alegerea primirii notificărilor pe telefonul dvs. mobil, vom prelucra numărul dvs. de telefon mobil.

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cercetarea pieței

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopul cercetării de piață și sondajelor de opinie. În acest scop, datele dvs. vor fi anonimizate, utilizate de noi exclusiv în scopuri statistice, neputând fi făcute corelații cu dvs. în nicio situație. Puteți sărevocați în orice moment această prelucrare a datelor, cu efect pentru viitor, fără a vă expune motivele. În acest scop puteți alege din modurile menționate în declarația de confidențialitate (vă rugăm să vedeți mai jos).

Această prelucrare a datelor servește la îmbunătățirea scopurilor noastre menționate în declarația de confidențialitate, în mod special la îmbunătățirea ofertelor de servicii care prezintă o mai mare relevanță pentru dvs. Respectăm protecția clienților noștri prin faptul că efectuăm cercetarea de piață cu date anonimizate.

Cap. IV Durata stocării datelor

Datele dvs. de utilizare, precum și datele referitoare la solicitările dvs. vor fi păstrate timp de 5 ani cu scopul de a asigura continuitate în cazul în care după finalizarea solicitării curente doriți să continuați sau să efectuați alte solicitări tot prin intermediul echipelor noastre. Datele dvs. de bază vor fi păstrate pe întreaga durată a realizării contractului. 

Cap. V Utilizarea furnizorilor de servicii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal/prelucrarea datelor în țări din afara Spațiului Economic European

Organizația noastră NU utilizează pentru furnizarea serviciilor și prelucrarea datelor dvs. furnizori din afara Spațiului Economic European.

Cap. VI  Sursa datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi obținute din următoarele surse:

 1. direct de la dvs. atunci când comandați diverse produse comercializate prin intermediul site-ului web, când înaintați diverse comunicări, reclamații sau solicitări de informații și consiliere;
 2. prin activitățile pe care le desfășurați în timpul perioadei cât beneficiați de serviciile oferite, cum ar fi istoricul conversațiilor prin intermediul diverselor canale de comunicație (mail, social media, etc);
 3. de la intermediari atunci când dumneavoastră solicitați serviciile unei alte entități juridice și aceasta preia comenzile de la organizația noastră, entitatea juridica cu care ați discutat serviciul inițial fiind operatorul în această situație, iar organizația noastră fiind un operator asociat.

 Cap. VII Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Temeiurile juridice ale operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal descrise în prezenta notificare sunt:

(i) executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract de vânzare-cumpărare a produselor de mobilier și decor;

 (ii) interesele noastre legitime și/sau necesitatea de a încheia sau de a executa un contract, în conformitate cu dispozițiile legale privind confidențialitatea datelor;

 (iii) consimțământul dvs, atunci când dorim sa vă ținem la curent cu informații despre produse si serviciile noastre sau a partenerilor noștri.


Dorim să vă precizăm că în cazurile (i) și (ii), în lipsa datelor cu caracter personal necesare finalizării contractului respectiv, va fi imposibilă încheierea acestuia.

Interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți includ cerințele noastre de a utiliza datele dvs. personale în litigii, anchete ale autorităților, verificarea anumitor situații, prelucrarea datelor în scop de reclamă, marketing sau publicitate sau în alte scopuri legale care implică entitatea MOBILA PREMIUM PROD SRL.

Cap. VII  Securitatea datelor

Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea corectă a datelor, implementăm măsuri de securitate fizică, IT și organizaționale rezonabile și adecvate  pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Luăm măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru a vă proteja datele de accesul nedorit într-un mod cât mai amplu posibil. În afară de securizarea mediului de operare, de exemplu, în anumite zone (cont de client, formular de contact pentru site) folosim procedeul de criptare. Informațiile pe care le furnizați vor fi transmise ulterior, în forma criptată, folosind protocolul SSL (Secure Socket Layer) pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a datelor de către terți.  Puteți identifica acest aspect prin faptul că în bara de stare a browser-ului dvs. apare simbolul unui lacăt închis, iar bara de adresă începe cu „https“.  Securitatea datelor va fi ajustată în funcție de stadiul actual al tehnicii.

În rândul măsurilor organizatorice luate de către organizația noastră și care garantează siguranța prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal se înscrie și faptul că este îndeplinită procedura de instruire a persoanelor împuternicite de operator și a persoanelor cu atribuții în cadrul societății noastre, instruire realizată în sensul respectării normelor GDPR și conștientizării importanței acestora. În cazul în care există un transfer de date cu caracter personal de la operator către persoanele menționate mai sus, acesta este realizat în condiții legale, de securitate, întrunindu-se garanțiile necesare.

În cazul în care noi, în calitate de operator, colaborăm cu un alt operator în prelucrarea datelor cu caracter personal (dar și în cazul în care entitatea colaboratoare îndeplinește rolul de persoană împuternicită) garantăm încheierea în mod legal și transparent a unui acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu entitatea în cauză, în conținutul căruia este explicată pe larg divulgarea datelor cu caracter personal către celălalt operator/persoană împuternicită, totul realizându-se în condiții care să asigure protecția prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.  

Cap. VIII Drepturile dumneavoastră

1. Dreptul de acces


Aveți dreptul să solicitați oricând informații de la noi despre datele stocate despre dvs., precum si, între altele, despre originea acestora, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt transmise aceste date și despre scopul stocării. Pentru toate celelalte copii, cu excepția primei copii, pot fi facturate costuri administrative rezonabile. Aceasta nu se aplică pentru comunicarea informațiilor pe cale electronică.

2. Dreptul de retragere

Dacă v-ați dat acordul cu privire la utilizarea datelor, îl puteți retrage în orice moment cu efect pentru viitor (o dată ce serviciile contractate au fost finalizate), fără a vă expune motivele. Pentru aceasta este suficient să trimiteți un e-mail la dpo@mobilapremium.ro .  Acest demers al dvs. nu va afecta prelucrarea datelor efectuată până în acel moment, aceasta rămânând un proces legal și valabil, deoarece retragerea consimțământului la prelucrarea datelor are efect doar pentru viitor.

De asemenea, dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi exercitat în anumite circumstanțe prevăzute de legea aplicabilă, incluzând: situația în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile prelucrării, situația în care persoana vizată se opune la prelucrare și nu există alte interese legitime care să prevaleze pentru prelucrare, situația în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.


3. Dreptul de rectificare

În cazul în care datele dvs. colectate de organizația noastră sunt incorecte, puteți să solicitați corecția acestora în orice moment prin contactarea proiectului/serviciului de interes pentru dvs. sau a reprezentantului cu care sunteți în contact.

 
4. Dreptul de ștergere

Aveți dreptul să obțineți de la MOBILA PREMIUM PROD SRL ștergerea datelor dumneavoastră, ce poate fi exercitat în anumite circumstanțe prevăzute de legea aplicabilă, incluzând: situația în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile prelucrării; situația în care persoana vizată se opune la prelucrare și nu există alte interese legitime care să prevaleze pentru prelucrare; situația în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
Ștergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi efectuată în orice moment, prin intermediul solicitării prin metodele deja enunțate sau utilizând datele noastre de contact generale afișate pe site-ul web. De regulă, datele dvs. sunt șterse imediat, dar nu mai târziu de o lună de la solicitarea acestui drept.  Dacă ștergerea contravine intereselor organizației sau menținerea datelor este necesară conform obligațiilor de păstrare a datelor stabilite prin lege, contract sau prin reglementări legislative, respectiv comerciale sau altor motive prevăzute de lege, în loc de ștergere, se poate efectua numai blocarea datelor dvs. Dacă acesta este cazul contului dvs. de client, veți primi o notificare de la noi în acest sens. După ștergerea datelor dvs., nu mai este posibilă primirea informațiilor.

Dacă nu ați utilizat profil de client timp de 5 ani profilul va fi considerat inactiv. În acest caz, toate datele cu caracter personal care nu mai trebuie stocate din motive legislative vor fi șterse după termenul menționat anterior. Datele cu caracter personal (cum ar fi datele de bază) care nu trebuie șterse din motive juridice vor fi blocate pentru siguranța dvs. 

 
5. Dreptul de portare a datelor

În cazul în care ne solicitați datele cu caracter personal puse la dispoziție, dacă doriți, vă vom furniza sau comunica dvs. sau unei alte persoane responsabile datele într-un format structurat, comun și procesabil electronic. Acesta din urmă numai dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și doar aferent datelor pe care ni le-ați încredințat. Datele obținute în urma serviciilor prestate nu intră în scopul unui astfel de proces, urmând ca o discuție să fie abordată separat.


6. Dreptul la obiecție

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor în condițiile și cazurile prevăzute de legea aplicabilă (situații care includ prelucrarea datelor în scopuri de marketing direct), în orice moment și fără a vă expune motivele. În plus, vă atragem atenția că, prin refuzarea tuturor proceselor de prelucrare a datelor, este posibil ca realizarea contractului cu privire la serviciile angajate și desfășurarea programelor pentru clienți să poată fi limitate sau să nu mai poată fi realizate, rugându-vă astfel să analizați cu atenție înainte de transmiterea unor astfel de solicitări.


7. Drepturi extinse în ceea ce privește prelucrarea datelor în scopul evaluării personalizate

În afară de drepturile menționate mai sus, în ceea ce privește prelucrarea datelor în scopul evaluării personalizate (acolo unde este aplicabilă crearea de profiluri), aveți dreptul suplimentar la intervenția umană în procesul de luare a deciziilor, dreptul de a contesta decizia și dreptul de a vă exprima punctul de vedere.

Cap. IX Contact (pentru punerea în vigoare a drepturilor persoanelor vizate)

Dacă ne contactați prin e-mail la dpo@mobilapremium.ro sau prin poștă la adresa: sat Ciolpani, strada Calea București, nr. 56, județ Ilfov, informațiile furnizate de dvs. (adresa dvs. de e-mail, numele dvs. și numărul dvs. de telefon, dacă este cazul) vor fi stocate de noi pentru a vă răspunde la întrebări, respectiv pentru a vă satisface solicitarea. Ștergem datele care apar în acest context după ce spațiul de stocare nu mai este necesar sau limităm procesarea dacă există obligații de păstrare stipulate de lege.

Cap. X Dreptul de a depune plângere

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă de supraveghere -ANSPDCP-(menționată în Cap. XI de mai jos), cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă sunteți de părere că vi s-au încălcat drepturile privind protecția datelor.

Cap. XI Întrebări despre protecția datelor

Întrebările legate de toate prelucrările de date pot fi adresate oricând la:

Adresa: sat Ciolpani, strada Calea București, județ Ilfov.

Responsabil cu protecția datelor : Lazăr Liliana

E-mail: dpo@mobilapremium.ro

Telefon: 0720 566 724

Nu în ultimul rând, aveți dreptul să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la următoarele date de contact:

Web page: http://www.dataprotection.ro

Adresa e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Tel.: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

Înapoi sus
× Suntem aici pentru tine